Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

04:12
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavantasian avantasian
04:12
0445 45ac 300
Reposted fromMatalisman Matalisman viaavantasian avantasian
04:12
8749 7577 300
Jackie Blabla
Reposted fromPoranny Poranny viakittylitter kittylitter

March 17 2018

00:31
2016 1f20 300
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanne-marie anne-marie
00:31
00:30
7051 b26c 300
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatishka tishka
00:29
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir viaou ou
00:28
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viaweruskowa weruskowa
00:28
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaweruskowa weruskowa
00:26
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid via2708 2708

March 04 2018

04:15
6300 a863 300

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

04:14

February 21 2018

17:54
7201 ef0b 300
Reposted fromdozylnie dozylnie vianicdostracenia nicdostracenia
17:53

February 20 2018

00:49
2160 6ec0 300
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
00:48
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

February 06 2018

18:02
" Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju. ” 
— Emily Giffin
17:58
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
17:58
3347 5650 300
Reposted fromarancione arancione viascorpix scorpix
17:57
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl