Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

20:00
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaSenyia Senyia
19:56
If someone truly loves you, distance would never be a problem.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaguerriera guerriera
19:56
6016 ec3c 300
19:55
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
19:53
1009 532a 300
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viasatyrlane satyrlane
19:52
1708 b0b1 300
19:52
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
19:52
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasognito sognito
19:49

March 18 2017

19:47
3886 33b6 300
Reposted fromshitsuri shitsuri
19:41
8407 b41d 300
Reposted fromlevindis levindis viadepresja depresja
19:41
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viazupson zupson
19:40
4423 93fe 300
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
19:39
0393 51f9 300
Reposted fromdelain delain viacomplicated-idea complicated-idea
19:38
Niektórzy przynoszą szczęście nawet wtedy, kiedy już dawno nie ma ich obok.
— myśli po kiepskim piwie w kfc
Reposted fromSenyia Senyia
19:38
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
19:38
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
19:36
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaostatni ostatni
19:36
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazakazane zakazane
19:35
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viazakazane zakazane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl