Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

11:55
Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować. Mówię o tobie, Karen. To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Jeśli nie jestem z tobą teraz, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie. Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem.
— Hank Moody, Californication
11:54
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
11:49
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasylviie sylviie
11:47
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viazapachsiana zapachsiana
11:46
8060 7d84 300
Reposted fromdelain delain viazupson zupson
11:44
1594 8c0f 300

May 13 2017

17:22
8060 7d84 300
Reposted fromdelain delain viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:22
5122 9c34 300
that one thing
17:21
Daj sobie określony czas.. Dzień, tydzień, miesiąc albo rok. Jeśli w trakcie tego okresu nic się nie zmieni, to znasz odpowiedź.
— typromantykaq.soup.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viabadblood badblood
17:21
17:17
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakoloryzacja koloryzacja
17:13
4877 3c4e 300
Reposted fromwithoutfun withoutfun vialadygrey ladygrey

May 04 2017

00:23
Jesteś największą tajemnicą jaka spotkała mnie w moim życiu. Jesteś zagadką bardzo trudną do rozwiązania. Być może nigdy Cię do końca nie zrozumiem. Ale chciałabym wiedzieć choć trochę.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasmokingtime smokingtime
00:19
6629 649f 300
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viasmokingtime smokingtime
00:14
9674 e1ad 300
Reposted fromdimer dimer viaintihar intihar

April 30 2017

21:02
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viaimpulsivee impulsivee
20:56
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
20:51

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaintihar intihar

April 16 2017

23:15
1904 0d91 300
Reposted fromsarazation sarazation viaLuukka Luukka
23:13
5838 2382 300
Reposted fromtost tost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl