Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

20:01
1241 d7c2 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapuszka puszka
18:56
1785 ee92 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatobecontinued tobecontinued

May 18 2018

18:50

May 17 2018

19:25

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia


— Jarosław Borszewicz
Reposted fromizvi izvi viainmybetterworld inmybetterworld
19:16
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viachockolatehopee chockolatehopee

May 16 2018

19:32
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaczoo czoo

May 14 2018

17:49
Nigdy nikogo tak nie dotykałam. To jest dotyk przeznaczony tylko dla ciebie. Stworzony dla ciebie. Narodził się przy tobie. Taki dotyk - taka czułość.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlythebrave onlythebrave

May 13 2018

20:28
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via2708 2708

May 12 2018

23:01
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
22:52
1740 6948
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamnotarobot iamnotarobot
22:45
21:35
4731 1320 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
21:25
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaszydera szydera
21:21
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viainvisibile invisibile
17:57
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie vialittleburn littleburn
17:57
10:50
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viapikkumyy pikkumyy

May 10 2018

20:59
7894 6fb9 500
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr viaakunin akunin
20:52
6208 7314
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaszydera szydera
20:51
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl