Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

23:11
You must begin to think of yourself as becoming the person you want to be.
David Viscott (via fyp-psychology)
23:11

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viahumane humane
23:10
Reposted fromwormstache wormstache viamywonderland mywonderland
18:40
4680 a1ab 300
Reposted fromfeels feels viamadamemonroe madamemonroe
18:40
4234 6097 300
18:39
6200 7e98 300
Reposted fromIriss Iriss viaKawaiiNamida KawaiiNamida

March 27 2017

20:00
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaSenyia Senyia
19:56
If someone truly loves you, distance would never be a problem.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaguerriera guerriera
19:56
6016 ec3c 300
19:55
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
19:53
1009 532a 300
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viasatyrlane satyrlane
19:52
1708 b0b1 300
19:52
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
19:52
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasognito sognito
19:49

March 18 2017

19:47
3886 33b6 300
Reposted fromshitsuri shitsuri
19:41
8407 b41d 300
Reposted fromlevindis levindis viadepresja depresja
19:41
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viazupson zupson
19:40
4423 93fe 300
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
19:39
0393 51f9 300
Reposted fromdelain delain viacomplicated-idea complicated-idea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl