Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

00:20

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaredsth redsth
00:18
3234 3880 300
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies

October 06 2017

05:15
05:15
2595 fc03 300
Reposted fromdivi divi viaredsth redsth

October 03 2017

14:09
4043 1376 300
Reposted fromoblivious oblivious viaintihar intihar
14:04

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viawhatadesire whatadesire
14:01
2098 0828 300
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies

October 15 2017

00:20

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaredsth redsth
00:18
3234 3880 300
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies

October 06 2017

05:15
05:15
2595 fc03 300
Reposted fromdivi divi viaredsth redsth

October 03 2017

14:09
4043 1376 300
Reposted fromoblivious oblivious viaintihar intihar
14:04

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viawhatadesire whatadesire

October 15 2017

00:20

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaredsth redsth
00:18
3234 3880 300
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies

October 06 2017

05:15
05:15
2595 fc03 300
Reposted fromdivi divi viaredsth redsth

October 03 2017

14:09
4043 1376 300
Reposted fromoblivious oblivious viaintihar intihar

October 06 2017

05:15
05:15
2595 fc03 300
Reposted fromdivi divi viaredsth redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl