Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
05:00
0725 edcc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamessinhead messinhead
05:00
Życie to nie to, co nas spotyka, tylko to, co robimy z tym, co nas spotyka...
— Fabio Volo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamessinhead messinhead
05:00
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
04:59

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
09:35
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viasurrealistyczna surrealistyczna
09:33
08:26
18:47
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaalexandrious alexandrious
03:10
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
03:08
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
23:49
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaazathiana azathiana
23:47
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viacalaverite calaverite
23:46
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazathiana azathiana
23:45

Twoje słowa to bomby, wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi. Twoje słowa to mój własny koniec świata. Niech ten świat kończy się codziennie. 

— zapominanie.soup.io / moje własne listy do m.
Reposted fromzapominanie zapominanie
04:03
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viainmybetterworld inmybetterworld
04:03
3001 fa1c
Reposted fromhole-love hole-love via4777727772 4777727772
00:30
1733 7741 500
Reposted from2017 2017 viaEviiil Eviiil
00:29
22:36
6721 a5dd 500
Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
20:41
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl